फिल्म ‘शान्ति’ को गीत ‘बलेसीमा पानी खस्यो’

फिल्म ‘शान्ति’ को गीत ‘बलेसीमा पानी खस्यो’