कर्णाली अहिले पनि गरीब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ

कर्णाली अहिले पनि गरीब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ