भारतमा हिमालयलाई ‘प्रतिबन्ध’, चीनमा नेपाली एयरलाइन्स ‘ब्ल्याक आउट’

भारतमा हिमालयलाई ‘प्रतिबन्ध’, चीनमा नेपाली एयरलाइन्स ‘ब्ल्याक आउट’