अर्थ मन्त्रालय र सेयर लगानीकर्ता बीच छलफल यिनि कुरा भय,

अर्थ मन्त्रालय र सेयर लगानीकर्ता बीच छलफल यिनि कुरा भय,