काठमाडौंका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदालाई जोडन साइकल लेन निर्माण हुन्छ : पर्यटनमन्त्री भट्टराई