चीनबाट ल्याउन लागिएका नेपाली हरुले मान्नुपर्ने शर्तनामा