ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए ,भारतीय राजदूत विनय क्वात्राले