निर्णय गर्ने फस्ट मेनलाई छुँदै नछुने, पहिला ठूलो मान्छे समाउ : चन्द्र भण्डारी