सीके राउतविरुद्ध अमेरिकामा मधेसी युवाले भने– “हामी नेपाल टुक्रिन दिन्नौं”

सीके राउतविरुद्ध अमेरिकामा मधेसी युवाले भने– “हामी नेपाल टुक्रिन दिन्नौं”