जुवा खेल्नेलाई ३ वर्ष, बाजी थाप्नेलाई पनी एक वर्ष जेल

जुवा खेल्नेलाई ३ वर्ष, बाजी थाप्नेलाई पनी एक वर्ष जेल