आर्थिक चलखेलमा ताज किनबेच भएको खुलासा :प्रतिष्पर्धीहरुद्धारा ताज फिर्ता, लागेको जनही १ लाख ५० हजार फिर्ता गर्नुपर्छ

आर्थिक चलखेलमा ताज किनबेच भएको खुलासा :प्रतिष्पर्धीहरुद्धारा ताज फिर्ता, लागेको जनही १ लाख ५० हजार फिर्ता गर्नुपर्छ