सरकारले हामीलाई पानी होईन, हावामात्रै खुवायो’

सरकारले हामीलाई पानी होईन, हावामात्रै खुवायो’