विश्वकपः नकआउट चरण मा को को सग भिडदै,

विश्वकपः नकआउट चरण मा को को सग भिडदै,