प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले “निर्वाचन आयोगको आ.व. २०७४/०७५को वार्षिक प्रतिवेदन” पेश गर्नुहुने ।