चेतनको ‘एक भै जुटौं नेपाली हो’ मा सम्बृद्धिका नारा