‘गाडी दुरुपयोगको समाचार नै नक्कली हो, मैले थप सुविधा लिएको छैन : लालबाबु पन्डित

‘गाडी दुरुपयोगको समाचार नै नक्कली हो, मैले थप सुविधा लिएको छैन : लालबाबु पन्डित